Broekbergen in Driebergen Buitengebied

Nieuwbouw aan de groene entree van Driebergen - Wie wil dat nou?

Groene entree Driebergen Broekbergen

Hier stond voorheen de website van het Buurtcomité Driebergen-Zuid, dat opkwam voor het behoud van de Groene Entree van Driebergen-Zuid en de cultuurhistorische waarden van Broekbergen.

We blijven van mening dat de disproportionele nieuwbouwmogelijkheden die in het gemeentelijk bestemmingsplan zijn ontstaan ('Bestemmingsplan Driebergen Buitgengebied', later het aparte postzegelplan 'Bestemmingsplan Broekbergen') , tot onomkeerbare schade aan de omgeving leiden. Helaas heeft onze inzet niet mogen baten en heeft de gemeente de plannen ongewijzigd doorgezet. Ook de eigenaar van Broekbergen is op geen enkele manier bereid geweest de omwonenden tegemoet te komen.

We zullen de concrete invulling middels verdere bouwplannen in de gaten blijven houden, maar hebben deze website vooralsnog uit de lucht gehaald.

Voor eventuele informatie over het buurtcomité, de plannen en dit webdomein, kunt u mailen naar info@driebergenbuitengebied.nl